ร่างกายต้องการไขมันหรือไม่  แน่นอนร่างกายต้องการไขมันเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย และช่วยให้เซลล์เติบโตได้นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องกันอวัยวะต่าง ๆ และช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นนอกจากนี้ยังช่วยดูดซึมสารอาหารต่างๆ และสร้างฮอร์โมนต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนั้นแน่นอนว่าร่างกายต้องการไขมันแต่ไม่ได้มากเท่ากับที่คนส่วนใหญ่รับประทาน

ชนิดของไขมัน  มีไขมันสี่ชนิดที่พบได้ในอาหารที่เรารับประทานได้แก่ ไขมันอิ่มตัว saturated fats,ไขมันทรานส์ transfats,ไขมันไม่อิ่มตัว monounsaturatedfats and polyunsaturatedfats. ไขมันทั้งสี่ชนิดมีโครงสร้างทางเคมีและมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ไขมันที่ไม่ดีคือ ไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ มีลักษณะที่จะเป็นไขมันที่แข็งในอุณหภูมิห้อง เช่นเนยแข็ง ในขณะที่ไขมันไม่อิ่มตัวมักจะมีลักษณะเป็นของเหลวในอุณหภูมิห้องเช่นน้ำมันพืช ไขมันจะมีผลต่อระดับ คอเลสเตอรอลในเลือด ไขมันที่ไม่ดีคือไขมันอิ่มตัวไขมันทรานส์ จะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นในขณะที่ไขมันที่ไม่อิ่มตัวสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดและมีประโยชน์กับร่างกายเมื่อบริโภคในปริมาณที่พอดีไม่มากจนเกินไป

แคลอรีจากไขมันต่าง ๆ เท่ากันหรือไม่  ในไขมันทุกชนิดจะมีแคลอรี 9 แคลอรีในไขมันหนึ่งกรัมซึ่งเมื่อเทียบกับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจะมีแค่ 4 แคลอรี เนื่องจากไขมันมีพลังงานสูงการบริโภคไขมันปริมาณมากเกินไปไม่ว่าชนิดไหน คุณจะได้รับแคลอรีมากเกินไปซึ่งจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้การบริโภคไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ก็จะทำให้เกิดโรคหัวใจ และโรคเส้นเลือดสมองได้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เลือกไขมันไม่อิ่มตัวแทนที่ไขมันทรานส์และไขมันอิ่มตัวแต่ปริมาณไขมันโดยรวมก็ยังจำเป็นต้องควบคุมไม่ให้มากเกินไปด้วย

ไขมันทรานส์

เป็นไขมันที่ผลิตขึ้นในกระบวนทางที่เติมไฮโดรเจนไปในไขมันพืชที่เหลวเพื่อทำให้เป็นก้อนแข็ง บางครั้งจึงเรียกชื่อว่า "partially hydrogenated oils" อุตสาหกรรมอาหารหรือบริษัทต่างๆนิยมใช้ไขมันชนิดนี้เนื่องจากราคาไม่แพง และอยู่ได้นานนอกจากนี้ไขมันทรานส์มักจะให้รสชาติและลักษณะที่น่าทาน ร้านอาหารต่าง ๆใช้ในการทอดเนื่องจากสามารถใช้ได้หลาย ๆ ครั้ง แต่ไขมันทรานส์จะไปเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีLDL ในเลือด และลดไขมันคอเลสเตอรอลชนิดดี HDL ลงทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ และเส้นเลือดสมองมากขึ้น Trans fats พบในอาหารหลายชนิด โดยเฉพาะอาหารทอดเช่น โดนัท และ French Fries และขนมอบเบเกอรี่ต่าง ๆ รวมทั้งพายพิซซา คุ้กกี้ แครกเกอร์ ในฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์จะแสดงระดับไขมันทรานส์เอาไว้แต่บางครั้งจะใช้คำเลี่ยงเป็น "partially hydrogenated oils" ในบางครั้งไขมันทรานส์เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในเนื้อสัตว์เช่น เนื้อวัว เนื้อแกะ สมาคมหัวใจสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าควรจะจำกัดไขมันทรานส์ในระดับนอนกว่า1 % ของแคลอรีที่บริโภคทั้งหมดต่อวัน เช่น ถ้าต้องการพลังงาน 2000แคลอรี่ต่อวัน ไม่ควรได้ไขมันทรานส์เกิน 2 กรัมต่อวัน

ไขมันอิ่มตัว

ไขมันอิ่มตัว Saturated fatsเป็นสารเคมีที่ถูกสร้างขึ้นเมื่ออะตอมของคาร์บอนถูกอิ่มตัวไปด้วยอะตอมของไฮโดรเจนไขมันอิ่มตัวจะมีลักษณะเป็นของแข็งในอุณหภูมิห้องเมื่อทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและเส้นเลือดสมองเช่นกัน ไขมันอิ่มตัว พบได้ในอาหารกลุ่มที่มากจากสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเนย เช่นเนื้อสัตว์ติดมันหนังไก่ เนย ชีส และนมสด นอกจากนี้ขนมอบและของทอดต่าง ๆก็มีไขมันอิ่มตัวสูง พืชบางชนิด เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว จะมีไขมันอิ่มตัวแต่ไม่มีคอเลสเตอรอล สมาคมหัวใจสหรัฐแนะนำให้ทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า7% ของแคลอรีทั้งหมดที่ได้รับต่อวัน คือไม่เกิน 16 กรัมต่อวันสำหรับคนที่ต้องการแคลอรี 2000 แคลอรี

ไขมันไม่อิ่มตัว ชนิด monounsaturatedfats  ที่เรียกชื่อนี้เพราะโครงสร้างทางเคมีมีdouble-bonded (unsaturated) carbon ในโมเลกุลหนึ่งตำแหน่งเมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้องจะเป็นของเหลว เช่นน้ำมันพืชต่าง ๆไขมันชนิดนี้จะมีประโยชน์ต่อร่างกายเมื่อทานในปริมาณที่เหมาะสม หรือเลือกใช้แทนที่ไขมันอิ่มตัว หรือไขมันทรานส์โดยจะช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวไม่ดี LDL และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลื่อดสมองและยังช่วยให้ได้สารอาหารที่ช่วยสร้างและรักษาเซลล์ของร่างกาย เนื่องจากมี VitaminE และสารแอนตี้ออกซิแดนซ์อื่น ๆ อาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวชนิดนี้สูงได้แก่น้ำมันมะกอก น้ำมันคาโนลา น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันงา อะโวคาโด ถั่วบางชนิด ในหนึ่งวันร่างกายไม่ควรได้รับไขมันมากกว่า25-35% ของแคลอรีทั่งหมดและควรเป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัว

ไขมันไม่อิ่มตัวชนิด polyunsaturatedfats  ที่เรียกชื่อนี้เพราะโครงสร้างทางเคมีมีdouble-bonded (unsaturated) carbon ในโมเลกุลหนึ่งตำแหน่งเมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้องจะเป็นของเหลว เช่นน้ำมันพืชต่าง ๆ ไขมันชนิดนี้จะมีประโยชน์ต่อร่างกายเมื่อทานในปริมาณที่เหมาะสม หรือเลือกใช้แทนที่ไขมันอิ่มตัว หรือไขมันทรานส์โดยจะช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวไม่ดี LDL และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลื่อดสมองและยังช่วยให้ได้สารอาหารที่ช่วยสร้างและรักษาเซลล์ของร่างกาย เนื่องจากมี VitaminE และสารแอนตี้ออกซิแดนซ์อื่น ๆ อาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวชนิดนี้สูงได้แก่น้ำมันมะกอก น้ำมันคาโนลา น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันงา อะโวคาโด ถั่วบางชนิด ในหนึ่งวันร่างกายไม่ควรได้รับไขมันมากกว่า25-35% ของแคลอรีทั่งหมดและควรเป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัว

พูดคุยกับ Dr.Carebear Samitivej

http://www.facebook.com/DrCarebear

Comment

Comment:

Tweet

confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

#2 By chananda (124.122.68.12|124.122.68.12) on 2014-06-02 20:01

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#1 By ... (61.90.94.26) on 2011-07-24 09:54