มารู้จักกับโรค Parkinson

posted on 29 Sep 2010 10:06 by drcarebear in Health

โรค Parkinson เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาท ที่จะมีผลทำให้เกิดควาผิดปกติของการเคลื่อนไหว โรคนี้จะค่อย ๆ แย่ลง และมักจะเริ่มต้นด้วยอาการมือสั่นโดยอาจจะไม่ทันสังเกต นอกจากเรื่องอาการสั่น ยังอาจจะมีอาการอื่นที่พบไ้ด้บ่อย เช่น การเคลื่อนไหวที่จะช้าผิดปกติ และดูแข็ง ๆ การแสดงออกทางสีหน้าจะลดลงและการพูดจะช้าลงและเสียงฟังไม่ค่อยชัด โดยอาการทั้งหมดจะค่อย ๆ แย่ลงเรื่อย ๆ

อาการของ Parkinson
 • อาการสั่น Tremor. มีลักษณะที่เหมือนการเขย่า เิริ่มเป็นที่มือข้างหนึ่ง อาการอีกแบบคืออาการขยับระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ เรียกว่า pill-rolling บางคนเป็นโรคนี้แต่ไม่สั่นก็มี
 • การเคลื่อนไหวช้ากว่าปกติ เมื่อโรคเป็นนานขึ้น แม้แต่กิจกรรมง่าย ๆ ก็ยังทำได้ยาก หรือใช้เวลานานมาก การเดินจะได้เป็นก้าวสั้น ๆ เหมือนขาแข็งก้าวขาไม่ออก
 • กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าส่วนใดของร่างกาย ทำให้ขยับได้ไม่มาก และเจ็บเวลาขยับ เช่นแกว่งแขนไม่ได้ ก้าวขาเดินไม่ได้
 • สูญเสียสมดุลในการนั่งการยืน
 • การเคลื่อนไหวอัตโนมัติแย่ลง ไม่ว่าจะเป็นการกระพริบตา การยิ้ม หรือการแกว่งแขนเวลาเดิน
 • เสียงพูดเปลี่ยน พูด monotone และเสียงเบา ๆ พูดไม่ชัด หรือพูดย้ำคำเดิม ๆ
 • หลงลืม จะเกิดขึ้นในโรคระยะท้าย ๆ

สาเหตุ อาจจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือจากพันธุกรรม และจากสิ่งแวดล้อม เช่นการได้รับสารพิษ หรือเชื้อไวรัสบางชนิด จะทำให้มีอาการไ้ด้เมื่อทำการตรวจในสมองจะพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงของสารเคมีต่าง ๆ ในสมองได้แก่

 • การขาดสาร dopamine ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่อยู่ในสมอง
 • ระดับของฮอร์โมน norepinephrine ต่ำกว่าปกติ ซึ่งอยู่ที่ปลายประสาท ทำหน้าที่ในการระบบประสาทอัตโนมัติ
 • การตรวจพบโปรตีน ที่เรียกว่า lewy bodies

ความเสี่ยงในการเกิดโรค ไ้ด้แก่

 • อายุ
 • พันธุกรรม ถ้ามีคนในครอบครัวเป็นจะมีความเสี่ยงขึ้น 4-6%
 • เพศชายจะมีความเสี่ยงมากกว่าAge
 • การสัมผัสสารพิษ เช่นยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช

คนที่มีโรค Parkinson จะมีความผิดปกติเหล่านี้ตามมาคือ

 • โรคซึมเศร้า
 • การนอนไม่หลับ
 • การกลืนการเคี้ยวลำบาก
 • การปัสสาวะผิดปกติ
 • ท้องผูก
 • ความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ตัวอย่างยาที่ใช้ในการรักษาได้แก่

 • Levodopa. เป็นยาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีการนำยานี้ไปผสมกับ carbidopa ผลิตออกมาเป็นยารวมชื่อว่า Sinemet ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลดีขึ้น และป้องกันการคลื่นไส้ได้
  แต่เมื่อโรคเป็นมากขึ้น ยานี้ก็จะได้ผลน้อยลง ทำให้ต้องมีการปรับยา แต่อาจทำให้มีผลข้างเคียงจากยา คือมีการเคลื่อนไหวแบบควบคุมไม่ไ้ด ที่เรียกว่า dyskinesia อาจะทำให้วูบ หรือความดันลดลงเวลายืนขึ้น
 • ยากลุ่ม Dopamine agonists. ยานี้อาจจะไม่ไ้ด้ผลดีเท่ายา levodopa แต่จะมีฤทธิ์ยาวกว่า และช่วยลดผลอาการเป็น ๆ หาย ๆ ของการควบคุมอาการที่เกิดจากยา levodopa
  ยาในกลุ่มนี้เช่น as pramipexole (Mirapex) and ropinirole (Requip) apomorphine (Apokyn)
  ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้คือ อาจมีภาพหลอน นอนไม่หลับ มีภาวะน้ำคั่ง และความดันต่ำขณะยืน และอาจทำให้มีพฤติกรรมบางอย่างผิดปกติ เช่น การพนัน การกินมากผิดปกติ ซึ่งถ้ามีอาการต้องปรึกษาแพทย์
 • ยากลุ่ม MAO B inhibitors. ได้แก่ selegiline (Eldepryl) and rasagiline (Azilect) ช่วยป้องกันการแตกตัวของ dopamine และ levodopa โดยการยับยั้งเอนไซม์ MAO B ผลข้างเคียงคือทำให้ สับสน ปวดหัว มึนงง หรือเห็นภาพหลอน
 • Catechol O-methyltransferase (COMT) inhibitors. ช่วยทำให้ฤทธิ์ของสาร carbidopa-levodopa ออกฤทธิ์ได้นานขึ้น เช่นยา Tolcapone (Tasmar) แต่ยาชนิดนี้อาจทำให้มีการทำลายตับ จึงเลือกใช้ในกรณีที่ยากลุ่มอื่นใช้ไม่ได้ผล ยากลุ่มนี้ที่ไม่มีผลต่อตับเช่น Stalevo แต่ยังอาจทำให้มีผลข้างเคียงอื่น เช่น คลื่นไ้ส้ ภาพหลอน การเคลื่อนไหวผิดปกติ dyskinesias
 • ยากลุ่ม Anticholinergics เป็นยากลุ่มที่ช่วยลดอาการสั่น เช่นยา benztropine (Cogentin) and trihexyphenidyl แต่มีผลข้างเคียงมากคือ ทำให้ความจำไม่ดี สับสน ท้องผูก ปากแห้งตาแห้ง ปัสสาวะไม่ออก
 • Glutamate (NMDA) blocking drugs. แพทย์อาจสั่งยากลุ่มนี้ สำหรับโรคระยะแรก ๆ และอาจจะใช้ร่วมกับยาอื่นในระยะท้าย ๆ

การทำกายภาพบำบัด

การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ไม่ถดถอยลง การทำกายภาพจะช่วยทำให้เคลื่อนไหวดีขึ้น วงของการขยับดีขึ้น และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยให้หยุดการดำเนินของโรค แต่ก็ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นและทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น

พูดคุยกับ Dr.Carebear Samitivej
http://www.facebook.com/DrCarebear

Comment

Comment:

Tweet