การป้องกันมะเร็งเต้านม

posted on 10 Jan 2011 15:08 by drcarebear in Health
 
Facts เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

- ผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม
- ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุ
- 1 ใน 7 ของผู้หญิงมีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมภายในอายุ 90 ปี
- ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมสามารถลดได้บางส่วน
- พันธุกรรมของมะเร็งเต้านม มียีน BRCA1 และ BRCA2 ที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม

น้ำหนัก เนื่องจากน้ำหนักที่มากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็ง เนื่องจาก ไขมันในร่างกายเป็นแหล่งในการสร้าง estrogen โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าวัยหมดประจำเดือน ยิ่งอ้วนก็จะยิ่งมี estrogen มาก

อาหาร อาหารเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งหลายชนิด รวมทั้งมะเร็งเต้านม ควรจะจำกัดปริมาณของอาหารประเภท เนื้อสัตว์ และไขมันจากสัตว์ รวมทั้ง เนย นม ไอศกรีม เนื่องจากอาหารกลุ่มนี้อาจจะมีฮอร์โมนเจือปนอยู่
อาหารที่ควรรับประทานให้มากขึ้นคือพวกผัก ผลไม้

การออกกำลังกาย สมาคมแพทย์ทางด้านมะเร็งอเมริกา แนะนำในออกกำลังกาย 45-60 นาที มากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์

แอลกอฮอล์ ปริมาณแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง เนื่องจากจะทำให้การทำงานตับในการควบคุมเอสโตรเจนแย่ลง

บุหรี่ ควรงดสูบบุหรี่

การได้รับเอสโตรเจน เนื่องจากเอสโตรเจน จะกระตุ้นการเติบโตของเซลล์เต้านม เช่นการได้รับฮอร์โมนทดแทน น้ำหนักเกิน หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ สำหรับผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิด พบว่าเมื่อหยุดการใช้เกินกว่า 10 ปีจะไม่มีความเสี่ยงมะเร็งเต้านมมากขึ้น

ความเครียด ยังไม่มีการยืนยันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องความเครียดกับมะเร็งเต้านม

อายุ ช่วงอายุ 30-39 ความเสี่ยงเท่ากับ 1 ใน 233 หรือเท่ากับ 0.43 %
แต่เมื่ออายุช่วง 60 จะมีความเสี่ยงเท่ากับ 4% หรือ 1 ใน 27

การได้รับรังสีรักษาบริเวณทรวงอก จะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะได้รับรังสีรักษาในช่วงวัยรุ่น
 
พูดคุยกับ Dr.Carebear Samitivej
http://www.facebook.com/DrCarebear

Comment

Comment:

Tweet