ใช่ว่าจะมีแต่ผู้ใหญ่ที่มีความเครียด เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ก็มีความเครียดไม่น้อยเหมือนกันแถมในวัยรุ่น
ประสบการณ์ และทักษะในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามายังไม่ดีพอ หากไม่ได้รับการดูแล
เอาใจใส่ให้ดี อาจจะยิ่งทำให้เกิดผลเสียต่าง ๆ ตามมาได้มาก และอาจจะรุนแรงกว่าที่ผู้ใหญ่
เป็นด้วยซ้ำ 

วัยรุ่นส่วนใหญ่จะมีความเครียด เมื่อมีอยู่ในสถานการณ์ที่อันตราย หรือได้รับความลำบาก
ได้รับความเจ็บปวดและไม่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ สาเหตุที่อาจทำให้เกิดความเครียด
ในวัยรุ่นได้แก่
• ความคาดหวัง ความตั้งเป้าทางด้านการเรียน ทั้งจากตนเองและครอบครัว
• ความคิดในแง่ลบเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเอง
• การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
• ปัญหากับเพื่อนที่โรงเรียน
• อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย หรือเพื่อนบ้านไม่ดี
• ปัญหาจากในครอบครัว พ่อแม่หย่าร้าง
• การเจ็บป่วยเรื้อรัง
• คนที่รักหรือคนในครอบครัวเสียชีวิต
• มีการย้ายหรือเปลี่ยนโรงเรียน
• ปัญหาการเงินในครอบครัว
• มีกิจกรรมมากเกินไปหรือมีความคาดหวังสูงเกินไป 

 
วัยรุ่นหลายคนถูกอัดอยู่ในความเครียดอย่างมาก และนำไหสู่พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น ความกร้าวร้าว
การแยกตัวออกจากสังคม ความหงุดหงิดโมโหง่าย เกิดโรคทางร่างกาย หรืออาจจะนำไปสู่การใช้
ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์

ธรรมชาติของคนเราเมื่ออยุ่ในสถานการณ์ที่บีบครั้น จะมีการตอบสนองของร่างกายจิตใจ ออกมาเป็น
"fight, flight, or freeze” ซึ่งจะตอบสนองโดยมีการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจเร็วขึ้น เลือด
จะถูกสูบฉีดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมากขึ้น จะมีอาการมือเท้าชา และเย็น มีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้
อาการพวกนี้จะหยุดลงเมื่อเรารู้สึกว่าปลอดภัยหรือปัญหาเริ่มคลี่คลาย ร่างกายจะเริ่มผ่อนคลายการ
หายใจ การเต้นหัวใจจะช้าลง ถ้าเราสามารถฝึกการผ่อนคลายร่างกายได้ ไม่ว่าจะวิธีใด ก็จะทำให้
สามารถจัดการกับการเครียดได้ดีขึ้น


พ่อแม่จะต้องช่วยเหลือวัยรุ่นอย่างไร 
• ติดตามและเฝ้าดูพฤติกรรมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด อารมณ์อย่างใกล้ชิด
• รับฟังวัยรุ่นด้วยความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ไม่สร้างความกดดันหรือความคาดหวังมากเกินไป
• ฝึกที่จะจัดการกับความเครียดและให้คำแนะนำในการจัดการกับความเครียดได้
• ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านสังคม เช่นการช่วยเหลือสังคม หรือการเล่นกีฬาแทนที่จะให้เรียนอย่างเดียว


เทคนิคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีคิด เพื่อลดความเครียด
• ออกกำลังกายเป็นประจำ และรับประทานอาหารให้ตรงเวลา
• หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
• ห้ามใช้ยาเสพติด รวมทั้งบุหรี่และแอลกอฮอล์
• เรียนรู้วิธีที่จะเทคนิคผ่อนคลายร่างกายด้วยการฝึกการหายใจ หรือเฝ้าดูลมหายใจ
• ฝึกฝนทักษะการควบคุมอารมณ์ 
• หลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความเครียด 
• คิดแต่แง่บวก มองแต่แง่ดี เช่น เคยคิดว่า ตัวเองไม่ได้เรื่องเลย เปลี่ยนเป็นคิดว่า ถ้าเราพยายาม
มากขึ้นหรือตั้งใจกว่านี้เราจะดีขึ้นได้แน่
• ฝึกการจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้เหมาะสม รู้จักสิ่งใดควรทำก่อนควรทำหลัง
• ให้รางวัลกับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทำได้ ค่อย ๆ สร้างเป้าหมายสั้น ๆ ที่เห็นผลได้ชัดเจนเพื่อที่จะ
ไปถึงเป้าหมายที่ใหญ่กว่าต่อไป 
• รู้จักตนเอง รู้ขีดจำกัดของตนเอง และไม่ตั้งความหวังสูงจนเกินไป
• ฝึกที่จะพักจากสถานการณ์ที่ทำให้เครียด อาจจะผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง คุยกับเพื่อน วาดภาพ
หรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง
• เข้าอยู่กับเพื่อนที่สามารถพร้อมจะให้กำลังใจ และช่วยแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 

 
ลองใช้เทคนิคเหล่านี้ในการจัดการกับความเครียด ถ้าเริ่มเห็นว่ามีความเครียดที่เกินกว่าจะจัดการ
ได้ด้วยตัวเอง อย่ากลัวอย่าอายที่จะปรึกษากับผู้ใหญ่ ครู อาจารย์ แต่ถ้าไม่รู้จะปรึกษาใคร มาคุยกับ
หมอหมีได้นะครับ

เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอันดับแรก สิ่งต่าง ๆที่ซึมซับไปเริ่มต้นจากที่บ้านทั้งสิ้น ดังนั้น
หากสร้างพื้นฐานของครอบครัวด้วยความรักความเข้าใจกันได้ดีแล้ว เด็ก ๆ และวัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัว
นั้นก็จะเรียนรู้และทำตาม หากต้องการให้เด็ก ๆ ลูก ๆ เรามีสุขภาพจิตที่ดีแล้ว เราต้องเริ่มต้นในครอบครัว
ของเราก่อน

 

Comment

Comment:

Tweet