นอนกัดฟัน

posted on 09 Sep 2011 00:40 by drcarebear in Health

 

 

นอนกัดฟัน กรอด ๆ คนที่เป็นส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็น แต่คนที่นอนอยู่ข้าง ๆ คุณจะเป็นคนที่
มาบอกคุณว่าคุณนอนกัดฟัน

ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงเล็กน้อยและไม่จำเป็นต้องรักษาอะไร แต่ถ้าเป็นแบบรุนแรง หรือเป็นบ่อย ๆ อาจจะ
นำไปสู่โรคของขากรรไกร อาการปวดหัว ความผิดปกติของฟันได้

 

 

 

อาการที่จะพบได้ในคนที่นอนกัดฟัน

 

 • นอนกัดฟัน อาจจะดังจนปลุกคนที่นอนอยู่ข้าง ๆ
 • ฟันผิดปกติไป เช่น แตก หัก บิ่น
 • เคลือบฟันสึกไป จนลึกไปถึงเนื้อฟัน
 • มีอาการเสียวฟัน
 • มีอาการปวดขากรรไกร
 • กรามใหญ่ขึ้นจากกล้ามเนื้อ
 • ปวดหู เนื่องจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่ขากรรไกร
 • ปวดหัว
 • กัดกระพุ้งแก้มตัวเองเป็นแผล
 • มีแผลที่ลิ้น

เมื่อไหร่ที่ควรจะพบแพทย์หรือทันตแพทย์

 

 

 

 • มีความผิดปกติของฟัน เช่น การแตก บิ่น หรือเสียวฟันมาก
 • มีอาการปวดขากรรไกร ปวดหู
 • การนอนกัดฟันมากจนรบกวนการนอนของคุณ หรือคนข้าง ๆ

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค

 

 

ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากความเครียด และมีโอกาสพบในเด็กมากกว่า และอาการอาจจะหายไปเองเมื่อ
เป็นผู้ใหญ่ นอกจากนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาจากปัญหาต่อไปนี้คือ

 • ความเครียด  ความวิตกกังวล
 • ความโกรธ หรือ ความตื่นเต้นที่ถูกเก็บกดไว้
 • กลุ่มคนที่บุคลิกภาพแบบ aggressive หรือ hyperactive
 • ความผิดปกติของการสบฟัน
 • การเปลี่ยนแปลงเวลานอน
 • ในเด็กอาจจะเกิดจากการปวดหู ปวดฟัน
 • ผู้ป่วยโรค Parkinson
 • ยาจิตเวชบางชนิด อาจจะทำให้มีการกัดฟันได้ เช่นยากลุ่มรักษาซึมเศร้า

โดยทั่วไปจะไม่ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนตามมา ยกเว้นรายที่เป็นรุนแรงจะพบว่าฟันหรือกรามผิดปกติ
ปวดหัวมาก ข้อขากรรไกรมีความผิดปกติ หรือมีอาการปวดเส้นประสาทที่หน้า

 

การตรวจประจำปีกับทันตแพทย์ จะตรวจพบว่า มีรอยบิ่น แตก ของฟัน เคลือบฟันสึกไป มีอาการเสียวฟัน
ซึ่งอาจจะต้องมีการติดตามตรวจต่อเนื่องเพื่อดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าปกติหรือไม่ และวางแผนการ
รักษาต่อไป และอาจจะมีการตรวจ X-ray เพื่อดูรอยแตกร้าวได้ชัดเจนขึ้น และถ้าพบว่าปัญหาเกี่ยวเนื่องกับ
ภาวะทางจิตใจ หรือความผิดปกติของการนอน อาจจะต้องพบจิตแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนด้วย

 

การรักษา  

 • การจัดการกับความเครียด

สำหรับผู้ใหญ่ จะใช้การผ่อนคลายจากความเครียด เช่นการออกกำลังกาย การพักผ่อน การทำสมาธฺ
สำหรับในเด็ก อาจจะต้องมีการพูดคุยถึงเรื่องของความกลัว ความวิตกกังวล และพยายามทำให้เด็ก
เกิดความผ่อนคลายก่อนการเข้านอน

 • การดูแลทางด้านทันตกรรม

    อาจจะมีการดูว่ามีการทำลายของฟันมากหรือไม่ ถ้ามีอาจจะต้องทำการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการทำลายเนื้อฟัน

เช่นการใช้

 • Splints ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำจากอะครีลิค เพื่อสวมไว้ป้องกันฟันบนล่าง จะถูกทำพิมพ์ให้เหมาะสำหรับ
  แต่ละราย

 

 • Mouth guards เป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ขายแบบสำเร็จรูป ราคาจะถูกกว่าแบบ splints แต่ก็อาจจะ
  ไม่พอดีมากนัก

 

 • แก้ไขเรื่องการสบฟัน และดูแลรักษาเรื่องการเสียวฟัน อาจจะต้องมีการใช้ครอบฟัน หรืออุปกรณ์
  อื่น ๆ ในกรณีที่มีการแตกหักของฟัน


 • การรักษาบำบัดด้านพฤติกรรม

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มตั้งแต่การฝึกที่จะจัดตำแหน่งฟันและขากรรไกรให้ถูกต้อง การฝึกดู
ตำแหน่งของลิ้น การยื่นขากรรไกร

 การรักษาด้วยยา

 โดยทั่วไปการใช้ยาไม่ค่อยได้ผลมากนัก ในผู้ที่นอนกัดฟัน บางครั้งแพทย์อาจจะให้ยาคลายกล้ามเนื้อ
รับประทานก่อนนอน แต่ถ้าอาการนี้เกิดจากผลข้างเคียงของยา แพทย์อาจจะต้องเปลี่ยนยาตัวใหม่ให้
ในบางรายที่มีอาการรุนแรง แพทย์จะทำการฉีด Botox เพื่อเข้าไปทำลายเส้นประสาท เป็นทางเลือก
หนึ่งของการรักษา

 

การดูแลตัวเอง 

 • พยายามลดความเครียด ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฟังเพลง การออกกำลังกาย การอาบน้ำอุ่น
  หรือการทำสมาธิ
 • ถามและพูดคุยกับเพื่อนที่นอนด้วย ว่าช่วงใดที่มีอาการ หรือช่วงใดที่เป็นมากขึ้น
 • พบทันตแพทย์เพื่อตรวจเป็นประจำ การพบทันตแพทย์เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อตรวจประเมิน
  เรื่องการนอนกัดฟัน โดยเฉพาะถ้าอยู่คนเดียว

We Care

 

Dr.Carebear Samitivej

http://www.facebook.com/note.php?note_id=182369471796125

Comment

Comment:

Tweet