มะเร็งปากมดลูก

posted on 22 Sep 2011 12:19 by drcarebear

มะเร็งปากมดลูก

 

เมื่อมีเซลล์ที่เติบโตขึ้นผิดปกติที่ปากมดลูก จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก โดยถือเป็นมะเร็ง
ในผู้หญิงที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสอง รองจากมะเร็งเต้านม อย่างไรก็ตามมะเร็งปากมดลูก
สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากสามารถตรวจพบตั้งแต่ในระยะแรก ๆ โดยการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap Test หรือวิธี Thin prep pap smear

 

 

 

 

สาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

 

 

 

ส่วนใหญ่ของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า  human papillomavirus
(HPV) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่เกิดจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อ เชื้อไวรัสชนิดมีหลาย
สายพันธ์ บางสายพันธ์ทำให้เกิดหูด การติดเชื้อบางสายพันธ์จะไม่มีอาการ การติดเชื้อ HPV อาจ
จะมีการติดเชื้อโดยที่ไม่รู้ตัวและไม่มีอาการ แต่เชื้อไวรัสจะทำให้เกิดการเปลี่ยนของเซลล์ปากมดลูก
จนกลายเป็นหลายปีภายหลังการติดเชื้อ จึงเป็นเหตุผลที่ต้องทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
เป็นประจำ ซึ่งจะสามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่ปากมดลูกเพื่อที่จะได้ทำการรักษา

ตั้งแต่ยังไม่กลายเป็นมะเร็ง

 

ปัจจัยเสี่ยงอื่นที่ทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกคือ 

 

สูบบุหรี่ 

ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย

มีหลายคู่นอน

 

อาการของมะเร็งปากมดลูก

 

ส่วนใหญ่ของมะเร็งปากมดลูกจะไม่มีอาการ แต่ถ้าในบางรายอาจจะมีอาการ

 

เลือดออกผิดปกติ หรือ ประจำเดือนมาผิดปกติ

มีเลือดออกหลังจากการมีเพศสัมพันธ์

มีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์

ตกขาวมีเลือดปนออกมาด้วย

 

การวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูก

 

 

 

ในการตรวจพบแพทย์นรีเวชประจำปี จะมีการตรวจภายในและตรวจคัดกรองด้วยมะเร็งปากมดลูก
โดยในการตรวจแพทย์จะใช้เครื่องมือ ไปเก็บตัวอย่างเซลล์จากผิวของปากมดลูก เพื่อตรวจว่ามี
เซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ถ้าหากว่าพบเซลล์ผิดปกติ แพทย์อาจจะต้องทำการตรวจ
เพิ่มเติม เพื่อดูว่าเป็นมะเร็ง หรือเสี่ยงป็นมะเร็งหรือไม่

 

การรักษามะเร็งปากมลูก

 

 

มะเร็งปากมดลูกที่ตรวจพบได้ในระยะแรก สามารถรักษาให้หายขาดได้

แต่การรักษาในรายทีเป็นระยะที่ลุกลามมากขึ้น อาจจะมีทางเลือกในการรักษาได้แก่

 

การผ่าตัดมดลูก และตัดต่อมน้ำเหลืองที่อย่ใกล้เคียง ในบางรายอาจจะพิจารณาตัดรังไข่และปีกมดลูกด้วย

การฉายรังสี Radiation therapy

การรักษาด้วยเคมีบำบัด chemotherapy

 

ทางเลือกในการรักษาขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งที่ลุกลามไป ยิ่งการลุกลามมากก็จำเป็นจะต้องได้รับ
การรักษาหลายอย่างร่วมกัน

 

การป้องกันมะเร็งปากมดลูก

 

 

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย Thin Prep Pap smear เป็นทางที่ดีที่สุดที่ทำให้ค้นพบเซลล์ที่อาจเปลี่ยนเปลงไปเป็นมะเร็งตั้งแต่แรก นอกจากนี้การตรวจคัดกรองแล้ว สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้
ด้วยการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV โดยในปัจจุบันมีวัคซีนสองชนิดที่ใช้ในการป้องกัน คือ
Cervarix และ Gardasil โดยจะต้องฉีดจำเป็น 3 เข็ม

 

สามารถดูรายละเอียด วัคซีน HPV สำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูก

http://www.facebook.com/note.php?note_id=223936824306056

 

We Care

 

Dr.Carebear Samitivej

http://www.facebook.com/note.php?note_id=265044976861907

Comment

Comment:

Tweet